Tüplü Medikal Gaz Santralleri

Tüplü medikal gaz santralleri hastanedeki oksijen,azotprotoksit,karbondioksit ve karışım gaz ihtiyacının karşılanması için kurulan sistemlerdir. Tüplü medikal gaz tesisatında medikal gaz temininin sürekliliği garanti edilir. Sistem biri yedek olmak üzere iki bölümden oluşur. Basınç değeri belirli bir sınırın altına düştüğü takdirde ikinci sistem otomatik olarak devreye girer ve böylece süreklilik sağlanmış olur.

Bu gazlar ameliyathanelerde, hasta odalarında, acil servis bölümlerinde, bebek bakım ünitelerinde ve yoğun bakım servislerinde kullanılır. Santral kapasitesinin hesaplanmasında hastanenin gaz tüketim miktarı ve tüp tedarik olanakları dikkate alınır.

Tüplerdeki yüksek basınçlı gaz öncelikle tij adı verilen ve yüksek basınca dayanıklı bir boruya geçer ve bu boru vasıtasıyla kolektöre aktarılarak basınç düşürücüye gider. Basınç değeri istenilen düzeye inen gaz ana hattan dağıtılır.
 
 

 • ESNEK BAĞLANTI BORUSU (KAMÇI SİSTEMİ)
  Esnek bağlantı boruları yüksek basınca dayanıklı,spiral şeklinde,medikal tip bakır borulardır.250 bar basıncta test edilmişlerdir.

 • ESNEK BAĞLANTI BORUSU VE KOLLEKTÖR SİSTEMİ
  Esnek bağlantı boruları tüpten çıkan gazı kollektörlere taşıyan sistem elemanlarıdır. Tüp kollektör sistemi; dövme prinçten imal edilmiş olup, yapılan hesaplamalara göre rampa sayısında artış olabilmektedir. Aynı zamandada tüp sabitleme ünitesi özelliği sayesinde tüplerin düşmesine ve olası kullanıcı zararlarını önlemek amacıyla imal edilmiştir.

 • OTOMATİK KONTROL VE BASINÇ DÜŞÜRME SİSTEMİ

 • YÜKSEK BASINÇ REGÜLATÖRÜ
  Yüksek basınç regülatörleri, gaz tüplerine bağlı kollektörler vasıtasıyla yüksek basınçla gelen medikal gazları belirli bir basınç değerine düşüren ekipmanlardır. Yüksek basınç regülatöründen çıkan medikal gaz ikincil basınç düşürücünün kontrolüne uygun hale gelir ve ikincil basınç düşürücüyle dağıtıma hazır son basınç değerine ulaşmış olur.

 • OKSİJEN SANTRALİ
  Oksijen havanın sıkıştırılması ve ayrıştırılması yöntemiyle elde edilen atmosfer havası türevi bir gazdır. Hastanelerde solunumla ilgili rahatsızlığı olan hastaların iyileştirilmesi için oksijen gazı sıkça kullanılır. Oksijen maskeleri, oksijen çadırları, kuvözler gibi alanlarda kullanılan oksijen gazına anestezi sırasında da ihtiyaç duyulmaktadır. Atmosferdeki oranından daha yüksek konsantrasyonlarda solunması zatürreye, vücuttaki organik maddelerin yanmasına sebep olabilir. Tüplerdeki oksijen gaz halindedir. Oksijen tüpleri 140 bar basıç altında piyasaya verilir. Bu nedenle oksijen santrali için yapılan tasarım ve debi desaplamaları yoğun bir mühendislik çalışması gerektirmektedir. Tüpte gaz halde bulunan oksijen kullanıldıkça göstergedeki basınç değeri, içindeki gaz miktarıyla doğru orantılı olarak azalır.

  Oksijenin fiziksel ve kimyasal özellikleri;

  Fiziksel hali: Gaz
  Renk/Koku: Renksiz/Kokusuz
  Molekül Ağırlığı: 32,00 gr/mol-gr
  Kaynama Noktası: -183°C
  Ergime Noktası: -219°C
  Kritik Sıcaklık: -118°C
  Gazın Özgül Ağırlığı: 1,105 (Hava=1)
  Gaz Yoğunluğu: 1,337kg/m3 (15°C ve 1bar)
  Çözünürlük (H2O): 39mg/l
  Diğer Bilgiler: Oksitleyici, havadan biraz daha yoğun


 • AZOTPROTOKSİT SANTRALİ
  Tıp alanında anestezik amaçlı kullanılan bir gazdır. Oksitleyici bir gazdır,yanmaz fakat yanmayı hızlandırır. Yüksek sıcaklıklarda azot ve oksijene ayrıştığı için 45 derecenin altında muhafaza edilmesi gerekir. Oksijensiz ve uzun süre solunduğunda öldürücü olabilir. Düşük konsantrasyonda merkezi sinir sistemi üzerinde depresyon meydana getirirken, yüksek konsantrasyonda anestezik özellik gösterir. Azotprotoksit gazı anestezik bir gaz olduğundan uyutma-uyandırma odaları, diş klinikleri ve ameliyathanelerde sıkça kullanılır. İnert bir gaz olan narkoz gazı uygulama sonrası vücutta kalıntı bırakmaz, kalıcı yan etkileri yoktur. Azotprotoksit santrali, hastanelerde azotprotoksit temini ve sürekliliği için özel olarak tasarlanmış ve kurulmuş santrallerdir.

  Azotprotoksitin fiziksel ve kimyasal özellikleri;

  Fiziksel hali: Gaz
  Koku/renk: Hafif tatlı, renksiz
  Molekül Ağırlığı: 44,01 gr/mol-gr
  Kaynama Noktası: -88,5°C
  Ergime Noktası: -90,81°C
  Kritik Sıcaklığı: -36,42°C
  Kritik Basınç: 72,4 bar
  Gazın Özgül Ağırlığı: 1,53 (Hava=1)
  Gaz Yoğunluğu: 1,877kg/m3 (15°C-1bar)
  Çözünürlük (H2O): 2,2mg/l
  Diğer Bilgiler: Oksitleyici, zehirli değil, narkotik, korozif değil


 • KARBONDİOKSİT SANTRALİ
  Karbondioksit uzun yıllardır tıp alanında kullanılan bir gazdır.Cilt tedavilerinde,solunum testlerinde,ortopedik tedavilerde kullanılmaktadır. Karbondioksit gazı yeraltından doğal olarak yada atık baca gazlarından elde edilir. Karbondioksit gazı -56.6 °C’de ve 4 bar basınçta katı, sıvı ve gaz halde bulunabilir. Gaz iki ayrı şekilde doldurulabilir, bunlar gaz ve sıvı fazlarda dikişsiz çelik tüplere doldurmak şeklindedir. Karbondioksit sıvı halde dikey yada yatay, dışı yalıtım malzemeleri ile yalıtılmış tek cidarlı içten soğurma sistemli yada kriyojenik tanklarda depolanabilir. TSE standartlarına göre sıvı / gaz karbondioksitin birinci sınıfının safiyeti minimum %99.9, ikinci sınıfının safiyeti minimum % 99,7 olmalıdır.

  Karbondioksitin fiziksel ve kimyasal özellikleri;

  Renk/Koku: Renksiz, kokusuz
  Moleküler Ağırlığı: 44,01gr/mol-gr
  Kaynama Noktası: -78°C
  Yoğunluk (likit,-56,6°C): 1,1778 kg/dm3
  Yoğunluk (gaz, 0°C, 1atm): 1,874kg/m3
  Kritik Sıcaklık: 31,1°C
  Kritik Basınç: 73,82 bar
  Hacimsel Genleşme (sıvıdan gaza, 1atm): 629


 • KARIŞIM GAZ SANTRALİ
  Karışımda kullanılacak olan gazlar, karışım oranları, hacimleri hastane ve ekipmanların ihtiyaçları doğrultusunda uzman kadromuz ile birlikte belirlenir ve sistem hayata geçirilir. Karışım gazlar hastanelerde, inkübatörler (mikroorganizmaların üremesinde kullanılan fırınlar), kuvözler, kan testlerinde, ciğer teslerinde ve çalışma kabinlerinde kullanılır. Karışım gaz santralleri hastanelerdeki kullanılan karışım gazının teminini sağlayan sistemlerdir.