Hastane alt yapısının ayrılmaz bir parçası olan Merkezi Medikal Gaz Sistemi, doğru tasarlanmış ve uygulanmış sistemler olmalıdır. Bu sistemlerin kullanılabilrliği, her saniyenin değerli olduğu durumlarda hastalar ve hasta sorumluluğunu taşıyan hastane personeli için hayati bir önem taşımaktadır.

UGEMSAN olarak bizler,

Merkezi Medikal Gaz Sisteminin, tasarımına ve planlanmasına, inşa edilip kurulmasına ve işletmeye alınıp, her an maksimum verimde kullanılması için alınan aksiyomların alanında uzman mühendis ve teknisyen kadromuzla “zamanında” ve hazır olmasını sağlıyoruz.