Medikal Hava Santralleri

 • Firmamızda, hastane ihtiyacına göre kapasitesi belirlenen santralin tasarımı ve akış hesapları standartlara uygun olarak yapılır.
 • İhtiyaç doğrultusunda profesyonelce tasarlanmamış bir “Medikal Hava Santralinin” uzun süre ve optimum verimle çalışması beklenemez.
 • Ugemsan olarak bizler; gerek tasarımlarımızda gerekse uygularmalarımızda tecrübelerimizden ve standartlardan faydalanarak uzun yıllar sorunsuz, ihtiyaca karşılık veren sistemler oluşturmak konusunda büyük hassasiyet gösteriyoruz.
 • Medikal hava santralleri HTM-2022 veya EN ISO 7396-1:2009 standartlarına göre imal edilir.
 • HTM-2022 standardına göre imal edilen santrallerde, hastanenin dizayn kapasitesine eşit iki adet (biri asıl, diğeri yedek) kompresör kullanılır.
 • EN ISO 7396-1:2009 standardına göre imal edilenlerde ise ya hastane dizayn kapasitesine eşit üç adet kompresör kullanılır yada iki adet kompresör ve bir adet tüp rampası kullanılır.
 • Santralin HTM-2022 veya EN ISO 7396-1:2009 standardına göre üretilmesi hastanenin tercihine bağlıdır.

Medikal hava santralleri ihtiyaca göre aşağıdaki ekipmanlardan oluşur;

 • KOMPRESÖR
  Kompresörler mekanik bir enerji kaynağı kullanarak atmosferik havayı yüksek basınçlı hava haline getiren sistem elemanlarıdır.Vidalı veya pistonlu olabilen kompresörün seçimi,kullanılacak olan tesisin kapasite ve koşulları doğrultusunda olur. Vidalı kompresörler,bir gövde içerisine yerleştirilmiş mil şeklinde birlikte hareket eden rotordan oluşmuştur.Havanın yüksek basınca ulaşması,rotorların diş boşlukları arasına sıkışması sonucu gerçekleşir. Pistonlu kompresörlerde emilen havanın aynı silindir içinde doğrudan basıncı arttırılır.Pistonlu kompresörler nispeten daha az gaz ihtiyacı olan tasarımlarda tercih edilebilir.
 • BASINÇLI HAVA TANKI
  Kompresörden çıkan basınçlı hava çelikten imal edilmiş basınçlı hava, tankına girip burada kısa süreli depo edilir. Kullanılacak tankın hacmi belirlenirken kompresör sayısı, sistem ihtiyacı kapasitesi göz önünde bulundurulmalıdır. Kompresörler basınçlı hava akışında dalgalanma oluşturular ancak bu dalgalanma tankın içerisindeki hava ile sönümlenir.Basınçlı havanın tank duvarlarına çarpması ve soğuması sonucu bir miktar kondensat yoğuşur ve tank dibinde toplanır.Toplanan kondensatın tahliye edilebilmesi için otomatik boşaltıcılar kullanılmaktadır.
 • KURUTUCU
  Atmosferdeki hava her sıcaklık ve basınç değerinde su buharı içerir.Hava sıkıştırılıp basınç değeri yükseltildiğinde ise nemlilikte beraberinde yükselir. Medikal alanda kullanılan havanın nemli olması kesinlikle istenmeyen bir durumdur.Basınçlı hava tankından çıkan havanın nemini istenilen seviyeye çekmek için kurutucular kullanılır.
 • FİLTRE GRUBU
  Kurutucudan çıkan medikal havanın son olarak işleme girdiği ve solunabilir hale geldiği yer filtre grubudur. Havada bulunan katı partiküller iletim hatlarında korozyon ve kirlenmeye yol açar, kirlenme sonucu sistemde basınç kayıpları oluşur. Bunun sonucunda sistemde enerji kaybı ve maliyetli onarım işlemleri olacaktır. Bu tarz sorunların yaşanmaması için filtre grubu kullanımı gereklidir. Filtre sistemde bulunan katı partikülleri ayırır, bakterileri tutar, su ve yağ miktarını istenen minimal seviyeye indirir.
 • BASINÇ DÜŞÜRÜCÜLER
  Kuruyan hava basınç düşürücülere gelir ve burada kullanım alanına göre 7bar veya 4bar olarak istenilen basınç değerine düşürülür. Basınç düşürücüler 8-10 bar aralığında basınca sahip besleyici havayı iki kademede 4bar solunabilir havaya düşürür.
 • ELEKTRONİK KONTROL PANELLERİ
  Elektronik kontrol panelleri aşırı akım, kısa devre, yüksek basınç gibi istenmeyen durumlarda uyarı vererek sistemin zarar görmesinin önüne geçilmesi için kullanılan ekipmanlardır. Sistemde var olan kompresörlerin çalışma bilgilerini gösteren sayaçlar pano üzerinde mevcuttur. Dijital göstergeler üzerinde sıcaklık, basınç, nem gibi kontrol edilmesi zaruri olan bilgiler gözlemlenebilir.
 • BASINÇLI HAVA 4 BAR SANTRALİ
  Basınçlı hava 4bar santralinde,tedavi amaçlı kullanılan 4 barlık basınçtaki medikal hava üretilir. Medikal hava, hastanelerde solunum destekleyici gaz olarak, yoğun bakım ünitesi, ameliyathane ve acil servislerde buhar aracılığıyla ilaç verme, enjektörle çekmede, anestezi ve solunum aparatı sondaj türbinlerinde kullanılır.
 • BASINÇLI HAVA 7 BAR SANTRALİ
  Cerrahi hava ise hastanelerde acil servisler,ortopedi bölümleri,alçı odaları,ameliyathaler,diş klinikleri ve operasyon odalarındaki cerrahi aletleri çalıştırmada ve pnömatik sistemle çalışan sterililzasyon tabancaları ve pendant kollarının hareketini sağlayan cihazlarda kullanılır. Pnömatik çalışan kapılar, mühendislik ve bakım ihtiyaçları gibi uygulamalarda kullanılmaktan kaçınılmalıdır. Cerrahi aletleri çalıştırmak için kullanılan hava şu parametrelere sahip olmalıdır; * Toplam yağ konsantrasyonu <0.1mg/m3 / * Su buharı içeriği <67ml/m3. Yağ sıvı, buhar yada aerosol şeklinde olabilir. Cerrahi aletleri çalıştırmakta kullanılan hava aletlere zarar verecek su ve buz oluşumundan kaçınmak için minimum düzeyde su buharı içermelidir.