Anestezik Gaz Tahliye Sistemi

Anestezik gaz tahliye sistemi; doğumhane, ameliyathane ve uyutma-uyandırma odalarında hastalara verilen anestezik gaz atığının atmosfere karışması için tasarlanan sistemlerdir. Anestezik gaz tahliye sistemlerinde, tahliye edilecek gazın mümkün olduğunca kısa bir sürede ve minimum uzaklıkla atmosfere tahliye edilmesi gerekir. Atık gazın atmosfere bırakıldığı noktanın seçimi çok mühimdir, doğru bir tasarımla sonuçlanmayan çalışmalar tehlikeli sonuçlar doğurabilir. Anestezi gazı verilen ortamın arındırılması için mutlaka bir tahliye sisteminin olması gereklidir. Aksi halde tahliye edilmeyen gazın hasta ve hastane personelinde oluşturacağı olumsuz etkiler kaçınılmazdır.
 
 

  • POMPALI TİP ANESTEZİK GAZ TAHLİYE SİSTEMİ
    Pompa kapasitesi sistem ihtiyaçları doğrultusunda belirlenir. Pompanın arızalanması veya bakımı gibi durumlarda ise sürekliliği sağlamak amacıyla otomatik olarak devreye girecek ikinci bir pompa bulundurlması gerekmektedir. Tahliye işlemi anestezi gazının kullanıldığı odadaki anestezik gaz tahliye prizinin butonuna basılarak başlatılır. Tahliye işlemi anestezi makinasından yada direk olarak hastadan anestezi gazının dışarı atılmasıyla yapılabilir. Anestezik gaz tahliye prizlerinin özel patentli bir ilk bağlantı ünitesi bulunmalıdır ve bu grup dahili bir kesme vanası içeren bir terminal bloğu ile bakır boru bağlantısını içermelidir. Yağsız yarı kanallı vakum pompaları kullanıldığından bakım masrafları çok düşüktür.

  • VENTÜRİ TİP ANESTEZİ GAZ TAHLİYE SİSTEMİ
    Basınçlı hava santrallerine sahip hastanelerde ve sağlık merkezlerinde bu sisteme bağlanan “Ventüri tipi atık gaz tahliye prizi ve jakı” sayesinde hava basıncını emiş gücüne çevirerek atık olan anestezi gazının atmosfere tahliyesi yapılabilmektedir.